+31 6 15 64 43 35

Privacy Policy

 

HeartForce is een organisatie voor training en coaching, gespecialiseerd in het ontwikkelen, begeleiden en trainen van mensen binnen en buiten organisaties. 

Als je gebruik maakt van onze diensten, of als je onze website www.heartforce.nl  bezoekt, contact opneemt of je aanmeldt voor onze nieuwsbrief, dan kunnen er persoonsgegevens worden verwerkt. Wij leggen graag uit welke gegevens wij precies verzamelen en hoe we ermee omgaan.

HeartForce respecteert jouw privacy en hecht er veel waarde aan om jouw persoonsgegevens te beschermen. Wij gaan daarom zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en houden ons aan de relevante wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als je vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op (info@heartforce.nl).

 

Persoonsgegevens

HeartForce verwerkt jouw persoonsgegevens (voor-en achternaam, telefoonnummer, emailadres, ip adres), omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 

Wanneer je een (team)coachtraject bij ons aangaat, een opleiding of training volgt, zullen wij ook aanvullende persoonsgegevens verwerken zoals: informatie over persoonlijke- of team situatie, informatie over de wensen qua persoonlijke ontwikkeling, informatie over studie en werk, informatie over persoonlijke leefsituatie, gegevens over jouw ontwikkeling. Dit doen wij om jou zo goed mogelijk te begeleiden. 

De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt. Deze wordt nooit verkocht of doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden en zal als zeer vertrouwelijk worden behandeld.

 

Doel van de verwerking

Het verzorgen van (team)coachtrajecten, opleidingen en trainingen

Het onderhouden van contact

Het bieden van begeleiding op maat

Een goede en efficiënte dienstverlening

Het verrichten van administratieve handelingen

Het beheer van het klantenbestand

Verbetering van onze dienstverlening

Rapportage en analyse aan opdrachtgevers (met jouw toestemming) 

Facturatie, innen van gelden en het eventueel nemen van incassomaatregelen

Marketing (met jouw toestemming)

Nakomen van wettelijke verplichtingen

 

Op welke wijze gaat HeartForce met de gegevens om? 

HeartForce deelt jouw persoonsgegevens alleen met derden voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is, met inachtneming van de hierboven genoemde doeleinden. Wij hebben passende technische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. 

 

Bewaartermijnen 

HeartForce bewaart persoonsgegevens van een (team)coachtraject, opleiding of training voor facturatie tot 7 jaar (wettelijke termijn) na afronding van het traject. Je hebt het recht om schriftelijk een verzoek tot het eerder verwijderen van jouw persoonsgegevens in te dienen. Wij zullen dit verzoek inwilligen mits wij geen gerechtvaardigde belangen hebben om deze gegevens toch te bewaren. Wanneer jij je uitschrijft voor emails, worden jouw gegevens meteen uit het systeem verwijderd.

De termijn van 7 jaar geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

 

Cookies

Voor het functioneren van onze website www.heartforce.nl maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn informatiebestanden die bij het eerste bezoek aan een website worden opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Cookies zijn er in verschillende soorten. Wij maken gebruik van de volgende soorten cookies: 

 

Technische en functionele cookies

Technische en functionele cookies zijn noodzakelijk om het surfen op de website van HeartForce mogelijk te maken en de functies te gebruiken. We kunnen deze cookies onder andere gebruiken voor:

Het opslaan van voorkeuren, zoals taal, locatie, het aantal weer te geven zoekresultaten

Het opslaan van instellingen voor optimale videoweergave, zoals buffergrootte en gegevens over schermresolutie

Het uitlezen van browserinstellingen, zodat we onze website optimaal op jouw scherm kunnen weergeven

 

Analytische cookies

Wij maken gebruik van analytische cookies om inzicht te krijgen over hoe onze website wordt gebruikt en om naar aanleiding daarvan verbeteringen door te voeren en onze website gebruiksvriendelijker te maken. In dat geval geschiedt de gegevensverwerking op basis van ons gerechtvaardigde belang bij die specifieke gegevensverwerking. Wij kunnen deze cookies onder andere gebruiken voor:

Het bijhouden van het aantal bezoekers aan onze webpagina’s

Het bijhouden van de tijdsduur van elk bezoek op onze website

Het bepalen van de volgorde waarop een bezoeker de verschillende pagina’s op onze website bezoekt

Het optimaliseren van de website

 

Google analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken en wij hebben hiervoor een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken en/of te delen met andere Googlediensten. Wij laten de IP-adressen anonimiseren en wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de analytics-cookies.

 

Links

Op onze website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten www.heartforce.nl. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

 

Rechten gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door HeartForce en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@heartforce.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, en altijd binnen vier weken, op jouw verzoek. 

HeartForce wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen in deze privacy verklaring aan te brengen. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen. Op deze pagina vind je steeds de huidige en geldende versie.